DAB mot FM

DAB mot FM har blitt en virkelig stor diskusjon her i landet, og det er interessant å observere den og se hvor viktig visse føler sin side av saken er. Sannsynligvis er det at folk tvinges til å bytte det som virkelig høyner temperaturen, men til syvende og sist er det radio, og det er ikke slik at ting i det feltet ikke har blitt forandret gjennom de siste hundre årene. Om en ny teknologi kommer så er det kanskje best å omfavne den? Vel, vår mening er ikke så viktig i dette, vi skal heller se på forskjellene, og hvorfor det er så stor diskusjon rundt det.

Hovedsaken er at kanaler som NRK har sluttet å sende på FM, så om du ønsker å få radio i bilen, så må du faktisk installere det, enten selv, eller å la eksperter gjøre det. Det man får med DAB kontra FM er en renere lyd og færre forstyrrelser. Du kan nesten se på det som en bedre antenne for å få inn ditt signal, som samtidig også gir deg mere og bedre informasjon enn det FM gjorde. Du kan få opp kanalens navn, hvem som er programleder og hvilken sang som spiller. Dette er ting som vi i tv-ene våre, og som dermed ikke er så veldig nytt eller revolusjonerende således. Problemet er i større grad at folk ikke har så mye informasjon eller vet hva det handler om. Og med så mange med ulike interesser som kommer med informasjon slik det passer de best, så er det ikke rart at mange blir forvirret over det hele.

Det er ofte slik med teknologi som er ganske ny, selv om visse sier at DAB er en 20 år gammel teknologi. En av de største forskjellene er at DAB opererer digitalt, mens FM er analogt. Det DAB gir deg er enkel innstilling, i at kanalene blir søkt opp automatisk første gangen man setter den på. Noe som er ganske unikt i forhold til hvordan det var før, da man måtte søke opp kanalene selv. I tillegg så kan man bare enkelt velge hvilken kanal man vil høre på, ganske likt man gjør ved å velge mellom ulike tv-kanaler. Alt dette virker jo ganske bra, men har vist seg å være ganske vanskelig å få frem til folket, da tallene for den nye teknologien til radiokanalene er mye lavere på DAB enn hva de var for FM. Det sagt, så kommer ikke dette til å reverseres, så det kommer nok til å bedres over tid.

Det har ofte vist seg å være slik med ny teknologi, spesielt om den erstatter noe som har fungert så bra for folk tidligere. Folk liker ofte ikke forandring, og med tanke på at det er i all hovedsak voksne og eldre mennesker som hører på radioen, så er dette noe de er vant med og ikke vil forandre på. Det er uansett gjort, så det er ikke en konkurranse å prate om faktisk, gjeldende DAB mot FM, vi må bare tilpasse oss.