Lokalradio

I Norge hadde NRK kringkastingsmonopol mellom 1933 og 1981, noe som ga nordmenn lite å velge mellom av radiounderholdning. Noen lyttere kjøpte seg stor antenne for å få inn utenlandske kanaler der det lot seg gjøre, og det fantes også en del piratradioer rundt om. Da monopolet ble opphevet fikk vi det som da ble kalt for nærradio, som i dag heter lokalradio. Lokalradioer kringkaster programmer innenfor et avgrenset område, som en by, et fylke eller en kommune.

Den eldste lokalradioen vi har i Norge i dag, er Mjøsradioen. Samme dag som monopolet opphørte i 1981 begynte denne kanalen å sende, og i de påfølgende månedene dukket det opp enda flere. Etter hvert hadde vi lokalradioer over hele landet, til lytternes fornøyelse. Det er litt rart å tenke på at NRK hadde monopol såpass lenge, og at det i så lange tider fantes såpass lite rom for å la private aktører sende over radio.

Flere går bort fra DAB

For å sende lokalradio trengs konsesjon, som det er vanlig å gi til kommuner. De siste årene har det blitt debattert heftig om DAB v FM, og mange lokalradioer sender fremdeles på FM. Samtidig er det en del som nå utelukkende sender over nett. Dette er noe som gjøres av økonomiske årsaker, da lokalradioer sjelden får bistand fra det offentlige. Det er ikke lett å finne gunstige driftsmodeller for lokalradioer som kringkaster over DAB, der det er stor konkurranse fra NRK.

Mange stasjoner har blitt rene nettradioer, noe mange lyttere synes er helt i orden. Vi kommer ikke unna at radioen som massemedium forandrer seg. Det er også viktig å støtte lokalradioene våre i de økonomiske beslutningene de fatter, selv om vi kanskje helst skulle sett at de fortsatte å sende over DAB. Så lenge de finner måter å holde seg flytende på, bør vi ikke klage for mye.